వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 16, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తిని ఇతరులెవ్వరూ బలవంతంగా రుద్దలేరు, అది అంతర్గతంగా, స్వతసిద్ధంగా వికసించాల్సి ఉంటుంది -- మహాత్మా గాంధీ