వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 17, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నైజాము సర్కరోడా, నాజీలను మించినోడా....... గోల్కొండ ఖిల్లా కింద నీ ఘోరి కడతాం కొడుకా నైజాము సర్కరోడా -- దాశరథి కృష్ణమాచార్య