వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 20, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రకృతిని పరిశీలించడం ద్వారా నిజమైన విద్య లభిస్తుంది. -- స్వామీ వివేకానంద