వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కార్యక్రమం పనిచేయుటే కాని మాటలాడుట కాదు -- ముస్సోలినీ