వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 24, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాకు మనుషులందరూ సమానమే, అందరినీ సమానంగా ధ్వేషిస్తాను -- జీన్ పాల్ సార్ట్రే