వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 26, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనస్పూర్తిగా పనిచేయని వారు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించలేరు.-- ఏ.పి.జె.అబ్దుల్ కలాం