వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 26, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాయిలోనూ, బొమ్మలోనూ భగవంతుడిని చూడు, కాని భగవంతుడిని రాయిలాగా, బొమ్మలాగా చూడకు -- సత్యసాయిబాబా