వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 28, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

భూమధ్యరేఖకు పైనా, కిందా అభివృద్ధిచెందిన దేశం ఒక్కటీ లేదు. -- గాల్‌బ్రెత్