హిత వ్యాఖ్యలు

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • చెరపకురా చెడేవు
  • కలసి ఉంటే కలదు సుఖము
  • కష్టే ఫలి
  • కూర్చున్న కొమ్మను నరకవద్దు