ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు డిసెంబరు 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

డిసెంబరు 2013 మాసములో మొదటి పేజీలో ప్రదర్సించబడిన ఈ రోజు వ్యాఖ్యలు:

  • డిసెంబరు 1, 2013:Red Arrow.PNGపది మంది యువకుల్ని నాకివ్వండి. ఈ దేశ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాను -- స్వామీ వివేకానంద
  • డిసెంబరు 3, 2013:Red Arrow.PNGప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న -- మదర్ థెరీసా
  • డిసెంబరు 4, 2013:Red Arrow.PNGభారతీయ రైతు అప్పుల్లో పుట్టి, అప్పుల్లో పెరిగి, అప్పుల్లోనే మరణిస్తున్నాడు. --ఆర్థర్ లూయీస్
  • డిసెంబరు 5, 2013:Red Arrow.PNGమనుషులను చంపగలరేమో కాని, వారి ఆదర్శాలను మాత్రం కాదు.--భగత్ సింగ్
  • డిసెంబరు 6, 2013:Red Arrow.PNGమీరు రక్తాన్ని ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాను. -- సుభాష్ చంద్ర బోస్


ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]