వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 11, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆల్కహాల్ నా నుంచి తీసుకున్నదాని కంటే నేను దాన్నుంచి పొందిందే ఎక్కువ -- చర్చిల్