వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 15, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిండికలిగితే కండ కలదోయ్..కండ కలవాడేను మనిషోయ్.-- గురజాడ అప్పారావు