వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 19, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మన వాళ్ళుత్త వెధవాయిలోయ్ -- కన్యాశుల్కం నాటకంలో గిరీశం పాత్ర.