వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 20, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవుడు పుట్టుకతోనే సాంఘిక జంతువు -- అరిస్టాటిల్