వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 23, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యుడు, చంద్రుడు, సత్యం ఈ మూడింటిని దాచలేము.--గౌతమ బుద్ధుడు