వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 24, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

హీనంగా చూడకు దేనీ, కవితామయమోయ్ అన్నీ -- శ్రీశ్రీ