వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 27, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

శోధించి సాధించాలి అదియే ధీరగుణం -- శ్రీశ్రీ