వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 30, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తప్పు లెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు. -- వేమన