వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 31, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

విప్లవం అనేది డిన్నర్ పార్టీలాంటిది కాదు -- మావో