వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 4, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాకులానికి అంతా బావలే. -- కన్యాశుల్కం నాటకంలో మధురవాణి పాత్ర..