వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 8, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిల్లి నల్లదా తెల్లదా అనేది కాదు అది ఎలుకను పట్టగలదా లేదా అన్నదే ప్రధానం -- డెంగ్ జియాఓపింగ్