వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 20, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ తప్పూ చేయనివాడు రాజకీయ నాయకుడే కాదు. చేసిన తప్పులను అంగీకరించేవాడు రాజకీయ నాయకుడు కాలేడు.-- జాన్ మేజర్