వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 21, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక్క సిరాచుక్క లక్షల మెదళ్లకు కదలిక -- కాళోజీ నారాయణరావు