వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 24, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ దేశపు చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వ కారణం? నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం --శ్రీశ్రీ