వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 27, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెప్పుదినెడు కుక్క చెరకు తీపెరుగునా. -- వేమన