వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 27, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోపమున ఘనత కొంచెమైపోవును -- వేమన