వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఆగష్టు 28, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిరికితనం మనిషిని నిర్వీర్యుడ్ని చేస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం మనిషిని విజయపథం వైపు నడిపిస్తుంది -- స్వామీ వివేకానంద