వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 1, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈసురోమని మనుజులుంటే దేశమేగతి బాగుపడునోయ్. -- గురజాడ అప్పారావు