వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 14, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కేవలం మాటలతో మతం లేదు. మానవులందరినీ సమంగా చూసేవాడే భక్తిపరుడు. --గురునానక్