వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 14, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కాయలు కాచిన చెట్టు కొమ్మలు వంగి వేలాడుతుంటాయి. గొప్పవాడివి కావాలనుకుంటే వినయంగా, నిరాడంబరంగా ఉండాలి-- రామకృష్ణ పరమహంస