వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దీర్ఘకాలం వర్తమానానికి సరిపడదు. దీర్ఘకాలంలో అందరూ చనిపోయేవారే. --జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్