వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 18, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్నా హజారే గాంధేయవాదే కాని గాంధీ కాదు -- అరుందతీ రాయ్.