వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 19, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒకరి గుణగణాలు తెలియాలంటే అతనికి ఒకసారి అధికారం ఇచ్చి చూస్తే చాలు. -- అబ్రహం లింకన్