వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 2, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దీర్ఘకాలం వర్తమానానికి సరిపడదు. దీర్ఘకాలంలో అందరూ చనిపోయేవారే -- జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్