వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 21, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

10మంది యువకుల్ని నాకివ్వండి. ఈ దేశ స్వరూపాన్నే మార్చేస్తాను. --స్వామీ వివేకానంద