వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 23, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తప్పు లెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు. -- వేమన