వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 23, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ -- వేమన