వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 26, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పట్టువిడుటకన్నా పడిచచ్చుటేమేలు. -- వేమన