వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 28, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏ దేశపు చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వ కారణం? నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం--శ్రీశ్రీ