వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 30, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

ఒకవేళ ప్రపంచంలోని మూర్ఖులందరూ చనిపోతే నేను ఒంటరిగా ఎలా జీవించాలో! -- మార్క్ ట్వెయిన్