వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 30, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిండికలిగితే కండ కలదోయ్..కండ కలవాడేను మనిషోయ్.-- గురజాడ అప్పారావు