వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 6, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చట్టాన్ని ఆశ్రయించడమంటే పిల్లి కోసం ఆవును పోగొట్టుకోవడం. --మార్క్ ట్వెయిన్