వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 8, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనిషి మంచితనం ఎక్కడ అంతమౌతుందో అక్కడ రాజకీయం మొదలౌతుంది. --అరిస్టాటిల్