వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 8, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కళింకిత హృదయులకు ఉధ్యాత్మిక వికాసం ఉండదు. --స్వామీ వివేకానంద