వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 9, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అప్పులేనివాడె యధిక సంపన్నుడు. --వేమన