వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 12, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవునిపై నమ్మకం లేనివాడు కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడే నా దృష్టిలో నాస్తికుడు.--స్వామీ వివేకానంద