వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 16, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మంటలచేత మాట్లాడించి, రక్తం చేత రాహాలాపన చేయిస్తాను -- శ్రీశ్రీ