వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 17, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యుడు, చంద్రుడు, సత్యం ఈ మూడింటిని దాచలేము.- -గౌతమ బుద్ధుడు