వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 22, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను వేయబోతున్న ఒక చిన్న అడుగు, మానవాళి వేయబోతున్న పెద్ద ముందడుగు.-- నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్