వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/జనవరి 26, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెప్పుదినెడు కుక్క చెరకు తీపెరుగునా. -- వేమన